Podmienky aktivácie:
**********************************
- Podmienky platia od: 01.04.2017
**********************************
1. GoldenVIP výhody môže objednať iba osoba žijúca na území Českej / Slovenské Republiky pomocou SMS.
2. Portál Game-server.sk si vyhrazuje právo kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť akúkoľvek GoldenVIP výhodu.
3. Game-server.sk neručí za bezproblémový chod serverov. (Tým myslíme zo strany hostingu - Proste to neovplyvníme)
4. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť činnosť (Nedostatok finančných prostriedkov, nedostatok času, nedostatok adminov, atď...)
5. Pokiaľ se vám zmení STEAMID (NonSteamID) - Nenesieme za to žiadnu zodpovednosť - Inými slovami, je to váš problém (nepoužívajte steam id changer!)
6. GoldenVIP výhody hráč dostane vždy na všetky servery [KTORÉ GOLDENVIP PODPORUJÚ]
7. GoldenVIP výhody je možné si nechať na požiadanie prenastaviť na iné SteamID iba 1x !, žiadosti adresujte na Fórum TU, alebo na náš E-mail TU. Užívateľ musí predložiť údaje, že si GoldenVip zakúpil (sms)
8. Užívateľ sa predom zrieka práva na reklamácie a vrátenie peňazí (ban, nepáči sa mu GoldenVIP, atď...!)
9. Zákazník si je plne vedomý ceny, za ktorú zakupuje GoldenVIP výhody
10. Zákazník plne súhlasí s pravidlami serverov, v prípade ich porušenia, bude trestaný ako obyčajný hráč
11. V prípade unáhleného nákupu, nie je možnosť vrátenia peňazí !
12. V prípade poruchy GoldenVIP, je majiteľ webu povinný do 48 hodín výhody uviesť do plne funkčného stavu, ak to je porucha z jeho strany!
13. V prípade, že majiteľ web stránky nedokáže poruchu odstrániť a porucha je u poskytovateľa hostingu, tak sa majiteľ web stránky zaväzuje GoldenVIP predĺžiť o ďalších 30 dní naviac
14. Zákazník má prísne zakázané poskytovať svoje výhody tretej osobe!
15. POZOR !! Pri porušení podmienok, zneužití GoldenVIP, či inej újmy spôsobenej projektu a to vedomým konaním zo strany zákazníka, bude toto konanie trestané okamžitým banom a odobratím GoldenVIP výhod!
16. !!!V profile maj svoje steamid (valveid) vyplnené správne, inak aktivácia GoldenVIP neprebehne úspešne!!
Neznalosť uvedených pravidiel vás neospravedlňuje!
Vyberte si hru na ktorú by ste si chceli zakúpiť GoldenVIP.
Pre kúpu GoldenVIP potrebujete tieto 3 veci: SteamID (pre cs1.6 aj ValveID), Meno, WebID.
1. SteamID (ValveID) zistíte na servery napísaním do (Ukážka konzoly tu) konzoly status (Ukážka status tu) . Tvar: STEAM_0:0:0000000 (kde pod 00000 súvaše čísla). (Ukážka steamid tu).
2. Meno meno si dajte aké chcete ale hlavne bez apostróf a bez všelijakých hakovbakov je to len pre nás na idetifikáciu.
3. WebID to je vaše id na webe ktoré nájdete vo vašom profile. Názornú ukážku nájdete tu: (Ukážka webid tu)